info@tirservicesrl.it
+39 04221833794
UE-investe-62-miliardi-di-euro-in-infrastrutture-di-trasporto-piu-efficienti-sostenibili-e-intelligenti-1200x627.jpg

EÚ investuje 6,2 miliardy eur do efektívnejšej, udržateľnejšej a inteligentnejšej dopravnej infraštruktúry

8 septembra, 2023

Európska komisia dnes oznámila schválenie 107 projektov dopravnej infraštruktúry, ktoré dostanú dotácie EÚ vo výške viac ako 6 miliárd EUR z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Cieľom investícií je vytvoriť efektívnejšiu, udržateľnejšiu a inteligentnejšiu dopravnú sieť v celej EÚ.

Viac ako 80 % finančných prostriedkov bude určených na podporu projektov na zlepšenie železničnej, cestnej a námornej infraštruktúry. Patria medzi ne:

  • Výstavba Brennerského základného tunela spojí Taliansko a Rakúsko a skráti čas cestovania medzi týmito dvoma krajinami.
  • Výstavba železnice Rail Baltica, ktorá spojí tri pobaltské štáty s Poľskom a zvyškom Európy.
  • Zlepšenie pobrežného zásobovania energiou pre lode kotviace v prístavoch v Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, Litve, Holandsku a Poľsku.
  • Modernizácia infraštruktúry na cezhraničných vodných cestách Seina – Šeldt medzi Francúzskom a Belgickom.
  • Inštalácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) v Českej republike, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a na Slovensku.
  • Zavádzanie inteligentných dopravných systémov a služieb (IDS) vo viacerých členských štátoch EÚ.

Vybrané projekty prispejú aj k posilneniu koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré boli vytvorené na uľahčenie ukrajinského vývozu a dovozu.

„Tieto investície sú dôležitým krokom k vytvoreniu efektívnejšej, udržateľnejšej a inteligentnejšej dopravnej siete v celej EÚ,“ uviedla európska komisárka pre dopravu Adina Văleanová. „Vďaka nim bude doprava pre občanov a podniky EÚ lacnejšia, ekologickejšia a pohodlnejšia.“